is toegevoegd aan uw favorieten.

Arthello of De hofnar. Toneelspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ARTHELLO of de HOFNAR. C3

arthello.

Gelukkige reis Heeren ! De Koning beeft u niet noodig , bij heeft fchaapskoppen genoeg in zijne fchaapskooïjen. Met is in zo ver ook beter, dat gij op den Koning en liet land Ichimpt, dan dat het land over u klaage. Goede reis!

(Papillon en Klender gaan heen.)

VIJFDE TONEEL.

Baron lisper, arthello.

L I s p e r. ^^V^"nt ïs 'er toch «Timide . ArffcpNn l TV tmo*

Graaven vloogcn mij daar voorbij aan de trap , als hadden zij mij nooir meer gezien , en zo ter zijden wierpen zij een blik vol van toorn en verachting op mij. Wat zegt dat toch ?

arthello.

Ja ! de Koning heeft hen vreeslijk beleedigd , hij wilde de ezels niet tot rijdpaarden gebruiken : en hij kraakte hunne nooten , maar vondt dat zij voos waren. Wees maar blij toe , Lisper ! dat ongedierte is u nu van den hals af. — En kijk nu eens , wat voor mooie Rukjes gij uitgevoerd

zoudt hebben ! • Aan zulke gekken zoudt

gij uwe dochter en nicht gegeeven hebben ?

l i s p e r.

Ja maar mijne Proje&en 1

F 2 ar-