Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TOONEELSPEL. 37 VEERTIENDE TOONEEL. emilius, roosje, durand, Burgeresfe

durand, verseuil , picard.

durand, na zyne kinderen omhelst te hebben. Lieve kinderen ! mee welk eene blydfehap (luit ik u in myne armen! ik heb gevreesd u niet weder te zien. Benige dagen laater... maar denken wy daar niet meer aan. Ik ben in 't midden van myn huisgezin; de onderdrukkers hebben den last hunner misdaaden gedraagen, alle myne rampen zyn vergeten!

Burgeresfe durand. Hoe, myn vrind? kon het zyn...?

VERSEUIL.

Ja, burgeres! uw echtgenoot was onder het getal der veroordeelden. Hy bezat bekwaamheden en deugd dit was eene dubbele oorzaak om fcluik aan onze onderdrukkers te verwekken.

d u it a N d.

Dit afbeeldfei is wel gevleid, en ik kan 'er myzelv' niet wel in kennen. Ik bezit een zuiver hart, eene eeriyke ziel, dit beboert zo; ik bemin de vryheid met vervoering ; zy is de afgod aller braave C 3 Fran-

Sluiten