Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SSt NATUURKUNDIG

als het water in mijn molglas opklom; en de rnenfchen, die er in waren, liepen geen gevaar van nat te worden, veelmin van verdrinken, en kwamen dus dröoglijfs en ongehinderd op den bodem van de zee. Ziet dsar, Kinderen! reeds voor ditmaa' genoeg afgedaan; vermaak u wat met ipeelen: al foetlende zult gij u in deeze wetenfchap kunnen oeffenen.

lijfde Zamenfpraak,

Over de Deelbaarheid.

Mn. Kom aan, Kinderen! gaan wij nu over tot de tv er de eigenfchap. namelijk de deelbaarheid aller lic-chamen; dat zult ffij zekerlijk wel begrijpen, wat ik daar mede meen ?

Heintjen. Ja, Meester! gij wilt zekerlijk zeggen, dar al'eLigcliamen aan brokjens of ftukjens kunnen gemaakt worden, zo als broodzuiker, dat een groot hard Ruk is, cp een rasp in zeer fijne brokjens verdeeld word.

Mr. ja, Heintjen! zo zijn alle Ligchamen deelbaar , zelfs de allerbsrdfte en allerkleinfte ; doch deeze verdeeling wordt heel verfchillend gedaan en ^efchiedt in de Natuur tot eene ongelooflijke fijnheid , hoewel men ze in de verbeeldingzondereinde kan ir.aaker.Een rppel ,bijvoorb. ,kan men zich verbeelden ■verdeeld te worden in J, f, }t, 3». en zo lang men wil, het houdt nooit op: doch in de Natuur moet het ten Jaatfte met het kleinst mogelijk ftofjen eindigen. Men kan de Ligchamen verdeelen door ilaan, ftooten, hakken, raspen, fnijden, dit is alles zeer wel bekend; maar er zijn nog andere wegen, die de verdeeling veel fijnder deen zijn, en zo fijn, cat gif er zelve over verbaasd zult ftaan, 20 als ik zo even reeds zeide: bij voorbeeld als men een

wei-

Sluiten