is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundig schoolboek. Uitgegeeven door de Maatschappij tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLAD W Ij Z Ë R

I) È R

VOORNAAMSTE ZAAKEN, vervat in het ÉÉRSTE STUK JEN.

. ï " A' &

Aantrekkingskragt. . • hl. &*?

— Hoe die dient verdaan te worden. 28 •— Is derker naar uiaaifd'er meer vaste dof is. 29

— vertoom zich in op elkander gevoegde

• ^koperen en glaazen plaateri. 29.50

— bij de opklimming, -van water in dunne-

glaaze pijpjens. 30

•— Van den aardbol. I 32 «— Van den aardbol noemt men de Zwaarte-

kragt. 33

— „ Waarom niet altijd merkbaar. 33.34

— Blijkbaar in een looden kogel bij een fteile

berg gehangen. 34 —■ yeroorzaakt dat waterdroppen aan boomtakken blijven haugen. 35 Aardbol (De) beweegt. 6S

— Hoedanig deszelfs .beweeging de Sai-

foenen maakt. 69

Aarden (Wat) zijn. . . 41

Aart der Ligchaamen. Zie Eigenfehappen. % Appels der Eikenbladen worden door den deek van een Infeét. voortgebragt, en zijn de Gal-

nooten. j>g

Eerfte Stuk jen. E' g