Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lykt, en meestentyds op het bovenfte ooglid zit.

Het is altoos een aengeboren ongemak. Zie wegens de genezing bet hoofd/luk der Moe- . dervlekken (a) in de Verhandeling der buid- 'aJNxv'' ziekten.

DE WRATTEN. Verrucas.

Deze plaetfen zich op de randen of op de oogleden zelf.

Aen dit ongemak zyn vooral de oude vrouwen onderhevig (*). Somtyds worden zy zeer groot en veroorzaken eene nederhanging van het bovenfte ooglid, en in voorgefchiktc geitellen een kanker

De mecstvoorkomende soorten zyn. i. De hangende wratten, die een ftcngel hebben; men neemt ze weg door afbinding of affnyding. 2e. De zittende, die met eenenbreeden wortel aen de huid vastzitten.

Men geneest ze dooruitfnyding. Zie de Verhandeling over de huidziekten.

Se. De kankerachtige ,die pynlyk, blaeuw en aderfpattig zyn; zie wegens de genezing de af deeling over den kanker der oogleden.

DE

C-*5 Zie Heister Infl. Chirurg. P. I. p. 537.

B z

Sluiten