is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§26 JAN PETER SEN MICHELL

lèxen veel te vroeg leggen. Dus word dé

beweeglijke fpiervezel, de gevoelige zenuw ,• door de piikkeling van het teelvocht te fterk aangedaan, in onnatuurlijke bewegingen gebracht, en de ziel zelfs, die in dien leeftijd vlug is» word te fchielijk, te hevig aangedaan; en daar van daan moet men, de te vroege en algemeene trek tot bijffcpen, en te fterke opvolging dier weiiustige trek, en de zelfsuefmetting in de beide ftxen afleiden. Q)

Dan hier door worden de zaden » en aanleidende oorzaken van alle foorten van zenuwziektens

onbegrijpelijk vermenigvuldigd: hierdoor

worden zieis en Hchaams krachten vèrzWakt, gekrenkt, de beweeglijkheid der fpiervezel, de gevoeligheid der zenuw word verbazende vermeerderd, de vertering en voeding in verwarring gebracht , en daar koomt wederom kwaadsappigheid en kwaadbloedigheid uit voort, die weder' om op hare wijze, fluipachtige en krampachtige bewegingen, verbijflenng van het verfland, en een aantal kwalen, op het beweeglijke en gevoe *lige dierlijk geftel 'voortbrengen; — Tissot (/>

• Bik-

(s) Zie F. van Br-RKHiT D III. bl. 1008.

(tj Op de aafigch plaats verg. Tm. II. P. I. pag.