is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandelingen van het provinciaal Utrechtsch genootschap van kunsten en wetenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

528 JAN PETER3EN MICHELL

4

eene Scheikundige prikkeling: zij heeft dus

de uitwfrkfelen van beiden (j). • De fnuif is

van een fcherpen aart, en prikkelt de reukzcnti» wen geweldig; daar door zijn zij in eene gedurige werking; de waterachtige vochten worden fteeds van de hersfenen naar den neus afgeleid, en de prikkeling word niet zelden in gevoelige voorwerpen, door het famengevoel aan de algelegene delen, medegedeeld. De rook daar¬

entegen is niet flegts fchadelijk door de prikkeling op de zenuwen van de tong, maar ook door erne groote hoeveelheid fpeekfél in den mond te

brengen. Dit word niet fchadeloos uitge.

fpot.en, dewijl het tot vertering en bereiding der voedzelen dient en de overgang der fpijzen in onze dierli.ke vochten, op het fterkft begunfligt,

\ an .ucbrek van fpeekzel komt kwade ver«

tering, hypochondrie en andere zenuwziektens"

. Burton (s) leid van deze oorzaak alle

zenuwziektens af. • . Boi-rhave heeft ook

waarnemingen van lijders, die uit die zelfde oorzaak aan zenuwziektens hakkelden, in zijne werken geboekt («).

Een

(jO Zie Tissot op de aangeh. plaats p. 213.

(7,) On n$r, naturais p. 2g6.

(a} Zie Tiftoï mal de nerfs. op de cang.pl> 70.