Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3g DE DIRECTEUR IN VERLEGENHEID

FLEUR d'e P In e en POLIFEMUS.

Zeer goed! zeer goed I merline, doralbe en g E L I N D o. Een ftyl die walgen doet.

brontolon. Andromaché, o wreede! Spaar my die bitterheden ! Of, om me op u te wreeken, Zal ik uw kied doorfteeken , Verfmooreu in zyn bloed. FLEUR D'EPINE en polifemus. Zeer goed ! zeer goed! MERLINE, doralbe en gelindo. Een ftyl die walgen doet. Allen.

Neen, 't is niet te verdraagen;

Het is niet uitteftaan ; Het kan my niet behaagen, 'K hoor het niet langer aan.

MERLINE. 'T is niet om aan te hooren.

doralbe. Dus gaat de tyd verloren.

GEtINDO. Wilt toch hooren! QDe een t-gen den ander'.'} Wil toch hooren, Opdat gy tnoogt verftaan! Doralbe, tegen Erontolon, Maak het bcdryf gedaan.

Sluiten