Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ao si.E-Gta.iED v a vt

aan; doch begreepen het niet* Maar wanneer hy te Paard zat, dan munte hy boven alles uit, wat de eer had om zyne vlugheid te aanfchouwen. Vermits 'er nu diep in zyn Ziel een gloeiend gevoel was, een onwederftandlyke zugt , die hem telkens aanfpoorde, om meer te doen, dan ande-' ren hem konden nadoen, en om meer te zyn dan anderen waren; een gevoel, dat zo min, door gouden galonnen en geborduurde kraagen , als door een volle Geldbeurs, te bevreedigen was; watswonder dethalven , dat hy , heden, op de : eenigfte voor hem mooglyke wyze, zig zelfvoldoening poogde te bezorgen , en naderhand tot buitenfpoorige dwaasheeden verviel, die hem het belachlykst Origineel van de ganfche Waereld maakten ?

Maar dewyl men niet altoos ryden en over flooten fpringen kan, doodfe hy een goed deel van zyn tyd, in eene gedagtlooze bezigheid, met de flesch en de pyp. Van hier ook , dat 'er geen Sterfling in het ganfche Land gevonden werd, die zo gezwind en zo fraai een pypekop bruin ktin fmooken dan hy? De tyd, die hem verder overig bleef, vulde hy met eeten en flaapen aan.

DER-*

Sluiten