is toegevoegd aan uw favorieten.

Siegfried van Lindenberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|o» siegfried van

„ is de Heer, dip de fchoone,Schilderverzaamling heeft. '*

Hy was waarlyk de Man, die, voor weinige oogenblikken , door de Spaanschgroene Genie, raec de eeriyke benaaming van Lompert was be« tyteld geworden.

Ik een Schilderverzaamling? droomt gy 4 „ Meester ? "

Ei! ik meen de plaaten van Nilfm, en dan „ uwe fraai afgezetten Bybelfiguuren, waarvan ik tegen deezen Heer, die een vreemde Geleer. 3, den is , en naar de hierzynde merkwaardighee„ den onderzoek deed, gefproken heb. " „ Wel nu, ja!" antwoorde de bruine Man, plaaten van Nilfon.' die Meester in ftyve Beel„ den ,zyn al verwonderlyke zeldzaamheeden."—. Hierop zig tot den zwarten Man keerende. ,, Myn Vrouw mag geen leedige wanden zien, daarom laat ik er dezelven hangen , op hoop, van des. zelfs plaats eens door beteren te zullen vervangen. 't Is intusfchen waar, Mynheer! ik heb, „ in myn Lesfenaar, twee of drie Stukken, die door deskundigen gepreezen worden, met die van den fihaduuwryken WMelmann en eenige andere gtotfte Meesters, die ik wei niet persi' zoonlyk heb leeren k nnen , doch voor wel-

, keis verdansten ik gaiifch niet onverfchillig i bei'. Indien dit geringe uwe opmerkzaamheid , verdient, dan yeizoek ik om de eer van uw

v, h^