is toegevoegd aan uw favorieten.

Siegfried van Lindenberg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lindênbèrg. 1$$

. „ Wederroepen? word gy gek, Heer Ornnri? H Gy weet immers, dat ik dat vervloekte wederroepen, in die andere Couranten, niet lyden in kan: ik heb er dikwils myn ziel over gekweld, ,, dat Zy heden wit, en morgen zwart zeggen , zo

'li dat niemand ooit h.'t rechte befcheid van dë ,, hiftorie weet; en ik zou dat zelfde geveugel

■ y, met myn eigen Courant hebben? Neen! juist iï daarom laat ik zelf Couranten maaken, cm dat 1, er niets anders in koomen zou, dan het geen u zo wis en waarachtig is, als het amen in de

., Kerk. Eer ik dat zou duiden , wil ik u

i, liever de tweehonderd daalders toeleggen! Maar j, voor dat boevenftuk zult gy naar de Prifoti danzen, dat zult gy! Te water en te brood zult „ gy voor die vervloekte leugen boeten! en dat ï'i zult gy zelf in de Courant moeten zetten, 5S vcrllaje?

ik bedank uw Genade, alleronderdaanigst, voor deeze gunfiïgé toelaage. Doch ik geef uw Genade tn hooggunftige overweeging, wie uw Hserlykheid voorkezen, en wie de Courant fchryven zal, ais ik in de Prifin zal zitten?

„ Gy zyt een Rekel! dat zyt gy! Houd er den a bek maar van, en lees het capittel nu maar verü der uit.

De Scboolmeéfter las voort.

„ Jaarlykfche inkomlie toeteleggeri, zullende 'éi .•: hem op morgen hét Patent, door den geN ?. ^ ü heb-