is toegevoegd aan je favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den MARQUIS DE POMBAL. 75

Ook de kerkelyken zelfs, wiens beroep x het ftudeeren tot een onvermydelyke pligt " 0 a Kmoet gerekend worden, hielden op zig daar

mede bezig te houden Het was geen

wonder te zien, dat hunne Werken onbeloond bleeven; door eene onbegrypelyke tegenftrydigheid, deed die zelfde man, welke die Werken, veeleer door eene ftrafbaare ongebondendheid, dan door eene loflyke vryheid van denken liet vertaaien, alle Geestelyken,als ketters ftraffen,welke zig durfden verheffen boven die ydele fpitsvinnigheden van de School, en naar volmaakter en

nuttiger kennis haakten. De balling-

fchap of de gevangenisfen waren, in dergelyke gevallen, de minde ftraffen, op welke men kon ftaat maaken. Een Geeste¬

lyke van de Order van St. Paulus, een eerfte Pelgrim, heeft daar van de droevigfte ondervinding gehad. • Hy was Voorzitter van de openbaare redentwisten over leerftukken, welke geen enkel voorftel behelsden , dat ftrydig was met het geloof, of met de leer van de Kerk: echter niet te min, werd hy van de leerftoel afkomende, op order van den Raad der Cenfuur in hegtenis genomen, en tot eene lange gevangenis veroordeeld : de voorftander, of verdeediger van de leerftellingen zou buitentwyffel geen beter lot getroffen hebben, zo hy niet het geluk gehad hadde, van zig door een fpoedige vlugt

te redden. Een andere Geestelyke wierd,

om een algemeen gevoelen, dat in alle Catholyke Staaten omhelst word, verdeedigt te

heb-