is toegevoegd aan uw favorieten.

Gedenkschriften van den marquis de Pombal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEDENKSCHRIFTEN

van den

MARQUIS DE POMBAL.

ELFDE BOEK.

vertrek van den marquis de pombal en andere gebeurtenissen tot. aan de herziening van het proces van den hertog van aveiro.

XI TT\e Gebeurtenisfen, van welke wy tot boek. JLJ nog toe reken fchap gegeeven hebben, " om de nieuwsgierigheid van den leezer op te wekken, hebben zyne aandoenlykheid menigmalen doen zuchten ; de geene, welke ons nog overig zyn te vernaaien, verdienen niet minder zyn aandagt, en zyn veel troostryker. Het is met eene aangenaame voldoening , dat wy ons genadert zien tot aan het laatfte tydftip van die Gedenkfchriften, welke wy befchryven: een tydftip, in welk men eindelyk begonnen heeft de bloedige wonden aan de geregtigheid en de menschheid, door ongeregtigheid en tyranny veroorzaakt , te geneezen. ———■ Ook hebben wy onze zorge en werkzaamheid verdubbeld, om ons te voorzien van zulke naauwkeurige