is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lijdens geschiedenis moet verkeeren. 99

's hemels ftrafgerichten en 't geduchte der Godlijke rechtvaardigheid!

Golgotha, Golgotha is voor mij het zielvertroostende leerfchool: derwaards de geloofsoogen wendende, zinge ik met den verheven Dichter van den Kruistriumf.

Wat heil, vol wondren, wat vertooning

Verneemt mijn ziel aan dezen ftaak!

Hier vinde ik Gods verbolge wraak, En hier genadige verfchoning.

Rechtvaardigheid hiel aan om ftraf: Genade dong om vrij geleide, Hier tradt Gods wijsheid tusfchen beidé

Die ze allebei voldoening gaf.*

Dus bntdekke ik het Godsgeheim, de hemel rechter wordt verzoend, bewijst genade, ëri doet rechtvaardigheid fchitteren ! — Onnadenk. lijke wijsheid! in zo eene uiterlijke geringheid alle deze {traalen van 't eeuwige licht opgewonden, achter zulk een gering voorhangfel zö

veel groots verborgen! Trouwens waar

ioe behoeft God, het gene de mensch grootheid noemt! hoe gewoon is 't voor de Alregeering, door uiterlijk ongeachte werktuigèrl groote verrichtingen te volvoeren. En was Jelui

* VoiLenhove PoEZt bladz.

G *

iii:

besprek;