is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lijdens geschiedbnis moet verkeeren.ioq

Menander.

Daarom wil ik dan mijn voordeel doen* mei het geen! gij mij voorftelde, en daar naar ftaan, om op zulk eene gelukkige, zulk eene hoogstbetaamelijke wijze voortaan meer getrouw be. zig te zijn. Hier toe wil ik voor al ook on der anderen gebruiken, het gene gij als & derde eigefchap noemde, een biddend over weegen, namelijk. Het gebed is toch de fleu rel van de fchatkist der Goddelijke zegenin gen, het fchiet de ziele als 't ware vleugel: aan, om tot voor Gods troon te vliegen; doo: 't gebed vermogen wij veel Waar bij ik dai ook gezette overpeinzingen wil voegen, al een ondergefchikt middel, om hier in toe t neemen.

F i l c.

Uw keus is juist, gebruik deze middelen de ondervinding doet het heilzaame daar va kennen.

Menander.

Gaarn wilde ik, dat wij met onze gefprel ken nu nog voortgongen, ik had ééne vraa aan u voor te ftellen, uwe minzaamheid z

ziel:

III.

GESPREK.'

1

g ll

»