is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de Overpriesters. 221

om te beter onbekend te blijven, en terwijl hij wederom, als voorheenen, met Jefus en zijne 1 leerlingen verkeert, zweeven zijne verraderlijke oogen in 't ronde, om flechts gelegenheid te vinden, ter volvoeringe van 't gene hij op zich had genomen, van toen af zocht hij gelegenheid, om Jefus overteleveren zonder oproer. Dit was 't groote doel, het volk moest niet in beweeging gebragt, het ftille nachtverblijf des Heilands zou de beste gelegenheid bieden, daar op dan een waakend oog gehouden, telkens daar op geloerd, dat was 't vloekwaardige en tegelijk beklaaglijke bedrijf van dezen ontzinden, met zulke oogen moest hij Jefus aanfchouwen, met zulk eene gefteldheid, zijne lesfen hooren voordraagen, om 't verfoeilijkfte loon, door den vloek der eedverwanten van Judas zelfs verachtelijk gemaakt, te kunnen verdienen, om het te kunnen behouden 1

Welke onaangename overpeinzing! wat kan hier door in mijne ziele gebooren worden ? wat anders als verontwaardiging, als veroordeelen van zo veele monfters van godloosheid, en zulke doemwaardige bedrijven? Laat ik

dan dit peinzen ftaaken. . . . Doch ik keer te rugge van dit voorneemen, mij dunkt hier zijn zaaken van gewigt te leeren, 't zij ik op 'den verraadenen Jesus, of op 't moord-

zuch-

III.

OVERIENKING.