is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET DE OVEU PRIESTERS. 223

proef van 's Heilands gewilligheid tot zijn lijden. Hoe gereed is de verlosfer om te betaalen het geene Hij op zich genomen had, nu het de gefchikte tijd is naar 't eeuwig wijs ontwerp, ontwijkt Hij het leed niet!

Hoe duidelijk kan ik echter ook de beginfe* len der fmerten, van 't laatfte lijden van mijn' verlosfer, hier opipooren.

Welke eene ziel, die God bemint en de on. deugd haat, kan zonder de grootfte verontwaar. diging, het verraaderlijk bedrijf van dezen fnooden booswicht nadenken ? Hoe flauw is evenwel bij den besten nog het waare begrip van deugd en ondeugd, hoe zwak de indrukfels daar van, in vergelijkinge bij zulk een geest, die den gruwel der verwoestinge van 't zedelijk bederf, hei godonteerende der zonde, het walchelijke van de zedelijke onreinheid, bij tegenftelling dei blinkende heiligheid, tot de geringfte omftan. digheid toe kan indenken? En zulk eene ziel bezat Jefus!... bevangt ons eene rilling , wanneei wij de geheime gangen van Judas en zijn helscf ontwerp nadenken , hoe zeer is de ziel van den vlekloos heiligen gefolterd, op 't enkel denk. beeld; dat zijn leerling, die zo veel goeds in zijn dienst genoot, daar heen trad, geboeid in de ftrikken der helle, met ketens der begeerlijkheid gekluifterd, om eene wandaad te betaa

Hl.

OVLRDEMUjVJ.