Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m.

OVERDENKING.

230 'T Verdrag van Judas

leeren, voorbeelden voor anderen zijn, hunne magt ter ftraffe van de ondeugd aanwenden, geeven zich aan de woedendfte driften over; zij verheugen zich, dat zij de vruchten van onrechtvaardig moorden zullen plukken; zij verblijden zich, het bloed te zullen plengen van Hem, die zo onberekenbaar veel goeds aan hun land en volk gedaan had. — Ik kan de boosheid dezer godtergende voorneemens niet langer verduuren! ik moet er mijn oog van afwenden, mijne ziel

wordt er onlijdelijk door gefchokt! ö be-

treurenswaardige gefteldheid van den mensch! driften heerfchen: reden, godsdienst, geweeten, alles wordt vertrapt, zich te verblijden in den ondergang van een gehaat voorwerp, fchoon 't volftrekt fchuldeloos is, vindt men zelfs bij zulken die een flagboom voor 't kwaad zullen zijn! helaas! leeuwen en beeren zouden, zo zij 't weeten konden, eene vervloeking over zulk een beftaan uitbrullen! ... ö vernederende erinnering voor den mensch! diep bederf dat in de harten woont! natuurbederf, 't welke zorgvullig bedekt, in de raadzaaien, in de tempels, in 3e gezelfchappen, nog zo dikwerf mede gedraajen wordt!

Eindelijk vestige ik nog eens mijn oog op 't

verktuig van 't verraad.

Verfoeilijke poel van onreinheid! vuil verraad !

Sluiten