is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in Gethsemane. 439

werd zijner menschheid nu onthouden, en Hij , moest onder \ gevoel van hartbenijpende droef dehkikg. heid hulpeloos kwijnen! Hij moest onder't gevoel van droefheid kwijnen, even als of Hij , zelf een wederftrever tegen God ware.

N'Jg eens: het gevoel van helangften, drukte Hem ter neder. Hebt gij ooit, mijne ziel, beklemmende oogenblikken ondervonden, oogenblikken waar in de erinnering van een recht' vaardig richter, tegen uwe zonden ontdoken,

u verfchrikte, hoe akelig waren die!

Dan, hoe vee! nijpender is de gewaarwording, de volle ondervinding van de angften der helte! i Deze troffen nu den lijdenden Zoenborg. Hier [ waren banden der holle die Hem prangden, beeken van Belhl die Hem verfchrikten, hier vond Hij Gods vervaarnisfen die Hem nederdrukten.

Zp moest Hij betaalen 't gene Hij niet geroofd had! Zo wordt Gethferaane als in eene hel veranderd.

De hel vorst viel nu op Hem aan; die brullende leeuw fperde zijne kaaken op, om 't beangstigd lam te verflinden: de verzoeker had zijne vuurige pijlen uitgefchoten; daar kwaden zonder getal Hem omgeeven, en^le ongereflitigheden, die Hij als Borg voor zijne rekening had genomen, Hem aangegrepen hadden; daar is Ff 3 de