Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eenige Ophelderingen ïNz. $ii

V IJ F D E GESPREK.

Eenige Ophelderingen van 'f voorige. Filo.

INfiet weinig verblijde ik mij, dat ik mijn gesprek. vriend eens weder mag zien.

Menander.

Ik heb u niet eerder willen bezoeken, om dat ik uwe Overdenkingen nog niet konde te rug brengen.

Filo;

En gefchiedt zulks dan nu?

Menander.

ja, met veel dankzegging.

Filo.

Dat is zeer onverdiend.

Menander.

Maar bij mijne dankzeggingen heb ik al weder-

Sluiten