Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

512 Eenige Ophelderingen v. derom eenige nieuwe verzoeken te voegen.

gesprek. °

Filo.

Veel liever wil ik aan uwe verzoeken voldoen, dan uwe dankzeggingen ontvangen.

Menander.

Gij weet niet wat ik van u vergen zal.

Filo.

Ik verwacht niets van u, dan 't gene billijk is;

Menander.

't Was mijn oogmerk om onze voorige Ge. iprekken te hervatten.

Filo.

En denkt gij, dat ik daar toe niet gereed zou Zijn?

Menander.

Ja, maar ik wilde nog eenige bedenkingen tegen uwe opvatting inbrengen, zal mij dat wel geoorloofd zijn ?

Filo.

Zeer' wel, doe zulks zonder den minfteri fchroom.

Mé-

Sluiten