Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

514 EeNICE OpffELDERlNGfe

V. fommigen te fpreeken: 't was geen geheim, 't

CESPKElt..s ^ Godsdienst; en gjj vreesj

immers niet, dat uwe gevoelens desaangaaiide openbaar worden.

FiLd. Geheel niet; gij hebt wel gedaan.

Menander.

Ik heb eenige weinigen gevonden, die over dë' leiding uwer gedachten min gunftig oordeelden.

Filo;

Wat hadden zij er tegen?

Menander.

Zij vreesden, of daar door ook de leere van' het Borgtochtelijke van 's Heilands lijden bena. deeld zou worden.

Filo.

Hebt gij dan mijn gevoelen wel duidelijk Voorgedraagen ?

Menander. Zeer juist en klaaré

F i.

Sluiten