Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 't voorige. Filo.

Hoe is 't mogelijk?

Menander. Gij fchijnt er u over te ontzetten.. Filo.

Neen, geheel niet, maar mij dnnkt, er is niets in.mijn gevoelen, dat daar toe eenige aanleiding geeft, en daarom verwondere ik mij daar over.

Menander.

Zo denke ik ook, en 't komt mij voor, dat men geheel uw gevoelen niet verftaat, wanneer men den minften fchijn van zulken kommer uit het. zelve opvat.

Filo.

Maar hebt gij dan deze menfchen in hunne misvatting laaten blijven?

Menander.

Gansch niet; ik heb al mijn poogen aange. wend, om hen beter te onderrichten.

Filo.

Op welk eene wijze deedt gij dit?

I. deel. .LI M;e.

G55PREK,

Sluiten