Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

516 Eenige Ophelderingen Menander.

BESPREK.

Zo duidelijk ik konde, ftelde ik hun voor, dat gij geen vrijheid vondt, om deze en gene gedeelten van 't lijden des Verlosfers te befchouwen als bijzonder voldoenende voor deze en gene bijzondere zonden: maar dat gij daarom al het lijden , dat Hem trof, wel zekerlijk als borgtochtelijk aanmerkte; ja dat gij zelfs alle de bijzonderheden van dit lijden, ook wel degelijk als voorwerpen van geloofsbefchouwing wilde aan gemerkt hebben, waar uit de Christen, bedachtzaam en op goede gronden, veel troost kan afleiden.

Filo.

En wat was de uitflag van dit uw poogen? Menander.

't Gelukte mij, om fommigen uw gevoelen juist te doen vatten.

Filo.

Dat is mij niet onaangenaam: maar wij willen met dit verhaal niet al onzen tijd flijten. Ik laat u de onderrichting van uwe vrienden verder over. Wij kunnen intus-

fchen

Sluiten