is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?8 De Hetland verantwoord zich.

oyZ' raiddel aanwenden om hen te bepaalen bij hun* DkHKitwi. ne boosheid, en hun gelegenheid geeven om tot nadenken te komen, daar het treffend ver toog van zijne onfchuld hen alzins moest bel fchamen. De overzetting der onzen, *fft gij, zo vraagt Jefus,1 of volgens M a t t h k u s fielt Hij het bevestigender wijze voor (*); Gij zijt uitgegaan als tegen eenen moordenaar, met zwaarden en {lokken, om mij te vangen.

Hoe onbillijk was het, dat men een weerloos mensch, met elf leerlingen bij zich, dus ging vangen, als of Hij een hoofd der moordenaal ren ware geweest?

Het Joodfche land was in dien tijd zeer onveilig, 'c was vervuld met oproer en moord, ftroperijen en moorderijen gefchiedden 'er da' gelijks op de openbaare wegen. Akelige ge. ileldheid! Maar die evenwel zeker genoeg zeVs

uit de H Gefchiedenis blijkt (f). . . rjoe

was het oude Godsvolk zo verbasterd? .

Het verlaaten van Gods wet, is de zekere oorzaak van zulk eene verwoesting; de leiders de.

zes

(*) Bi] Matthïus en Markus ftaatin'tGrieksch het zelfde dTv i*i

(t) Men vergelijke MatthevsXXVIhtf.LukasX- ,c. en XKUi: ,9. Een breeder verflag daar van, vindt 'nln bi] J^layius Josephus, Joodfche Oorlogen.