is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xx.

OVERPENKING.

c

232Christus van Godslastering

Jesus leed met de grootfte lijdzaamheid; in dat onnadenklijk zwaare lijden, hoore ik geen klagte uit zijnen mond, dat moet ik van Hem leeren.

Jesus leed zonder wraak te willen oeffenen; toen Hij leed, dreigde Hij niet, toen men Hem fmaadde en fchold, toen fchold Hij niet weder; aanmerk dan, mijne ziel, dezen, die zodaanig een tegehfpreeken van zondaaren ver. draagen heeft, die geen wraak kende. „ O Je. „ fus leer mij dit! Verban de wraak uit mijn „ hart, ik moet daar in naar u gelijken, of ik „ ben geen Christen, leer mij dan vergee„ ven en vergeeten, het gene mij misdaan is! 1, Druk uwe zachtmoedigheid, uw beeld in „ mijne ziel, laat mij dit tog in al mijn doen

vertoonen!"

Jesus leed met de volmaakfte gehoorzaam, teid; zijn betuiging was niet alleen: Vader, liet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt: maar 't v-as zijne beoeffening, hoe hoog de nood ook ;ing, Hij bleef daar aan getrouw, dat moet ik >ok van Hem"leeren.

Jesus leed met het volkomenfte betrouwen •p God zijnen Vader; toen 'er van menfchen een hulp te wachten ware, toonde de ftille elatenheid zijner ziele, dat zijn vertrouwen P God was. Daar in zij Hij mij ook ten voor^

beeld;