is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANGAANDE ZIJN KONINGRIJK. 45I

den doen, doe gij hun ook alzo. * Hij predikte ^ die zo zeldzaam geoeffende plicht van liefde, tot de vijanden f. Hij leerde niet flechts uiterlijke bedrijven te verrichten, die den fchijn van weldaadigheid hebben, maar zijne bevelen treffen het hart, en eisfchen dat dit behoolijk geregeld zij. § En alle zijne bedrijven waren daadlijke aanprijzingen van zijne rijksbevelen §§.•

O voortreflijke bevelen! de gehoorzaamheid aan dezelve doet de mensch naar God gelijken. God is liefde, dat is zijn beeld, het beeld diens weldaadigen vaders, die aan allen weldoet, die zijne zon laat opgaan over boozen en over goeden , die over rechtvaardigen en onrcchtvaardigen regent, die aan zondaars, aan zijne vijanden, de zonden vergeeft: die mildelijk geeft zonder verwijt, die zijne weldaaden uitdeelt, zonder daar over berouw te hebben , zonder die oöit te rug te neemen!

Heerlijk beeld! fpiegel der volkomenheid! God is liefde! de liefde is uit God! de liefde

brengt den mensch tot God!

ö Het

* Matth. VII: 12.

t Matth. V: 44. Luk. X; 30. enz.

5' Matth. XV: 19.

§2 Hand. X: 38.

Ff £

xxrx.

>ER)ENK»