Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

520 de ONSCHULD van JeSUS,

Over?' te 9 ik niet met reden nia§ kunnen bepenk. Gehuldigd worden: zijn bloed fchittert zo heerlijk , dat ik bij deszelfs befchouwing daar op verlieve, om naar jesus te gelijken: daar in is de bevordering van mijn waar geluk; daar door wordt alleen de rust der ziele verkregen, langs dezen weg ga ik veilig naar de eeuwigheid!

Voorts zie ik in de Jooden en hunne Overften eene treurige beeldtenis van de verharding, die de zonden in 's menfchen hart fticht. Daar de liefde tot God in het hart woont, daar wordt het zelve vertederd, en voor alle zachte aandoeningen vatbaar gemaakt, daar ontfpruit liefde tot de menfchen, medelijden met derzelver nooden, deelneeming met de lijdenden, daar wordt zelf in het leed van den fchuldigen een belangneemend aandeel gevoeld, hoe veel te meer in de fmerten van eenen die fchuldloos lijdt. -—— Dan hier zie ik het tegendeel: de Jooden, zo zeer door jesus liefderijk hart beweldaadigd, zo zeer overtuigend bewust van zijne onfchuld, kunnen noch door herodes bedrijf, noch door pilatus betuiging, tot eenig menschlijk gevoel te rug gebragt worden! De laage fchimp van herodes, het

aanbod van pilatus, om eene felle geesfeling m de onfchuld te laaten geeven, kunnen nog

aan

Sluiten