Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TEN TWEEDEN MAAL ERKEND. 5^3

fchuld door den richter zelf beleden wordt, XXXII.

OVER-

ter geesfeling doemen! En dit is nog met ge- denk. noeg, de menigte, die van Jefus niets dan weldaaden ontvangen heeft, eischt nog meer, met morrend ongeduld, in ongeduurige houdingen kenbaar wordende, toonen zij hunne onvergenoegdheid, en geeven te verftaan dat zij zijnen dood begeeren. — ,, Vol verwon„ dering aanbidde ik U, Vriend van zondaa„ ren, die, om hen te verlosfen, zulk een leed ,, zo veel fmaad verduuren wilde, door 't ge„ loof beroeme ik mij, dat uwe ftriemen voor „ mij ter genezinge zijn; door 't geloof ver„ blijde ik mij, dat hier door mijn heil in U is!"

DRIE.

Sluiten