Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLl. Over.

§2 Het gesprek van Jesus-

Hij verder, als Hij er bijvoegt: want ziet daaf komen dagen * in welkt men zeggen zal , zalig zijn de onvruchtbaaren, en de buiken die niet ge-i baard hebben e;i de borften die niet gezoogd heb" ben : als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen,- valt op ons, en tot de heuvehn, bedekt onst Ontzaglijke aankondiging! — Is de trek der vrouwen om moeders, orri gelukkige moeders te zijn in de natuur gegrond, was die bij de Joodfche vrouwen, oni bekende redenen, boven maate fterk , hoe ijslijk zouden dan die tijden zijn, in welke men met zeer veel recht4 tegen de ftem der natuur en de bijzondere geaartheid des volks aan', de zulken zalig dat is gelukkig zou roemen * die nooit kinderen hadden gehad , de buiken die niet gebaard hadden, of althans die dezelve met veel moeite en zorg niet opgekweekt, de borften die niet gezoogd hadden. Dat zouden tijden zijn, waar in der Ouderen leed door de fmerten der kinderen zo zeer vergroot zoude worden , dat het zelve ondraaglijk zoude zijn j gelukkige dan die geen kinderen hadden t die in 't vluchten door dezelve niet belemmerd zouden worden t of dezelve als flaaven zien verkoopen, of door der vijanden hand zien fneeven , of daar de natuur van gruuwt, die door honger geperst, de moederlijke hand

met

Sluiten