is toegevoegd aan uw favorieten.

Gesprekken en overdenkingen, over het lijden en sterven, van [...] Jesus Christus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De drieuurige buisternis 231

Doch, voornamelijk is hier natefpooren, wat het oogmeik dezer Godsbeftelling geweest

zij?

ze duisternis zegt: eum mundi ca/iim relatum inArchivis pestris habetis. Dezen val der wereld het gij in uwe rt' gisten aangetekend. Doch hij bepaalt daar bij niet of hij hier door eene zonsverduistering over geheel de aarde verftaat. Te vooren had Hij gezegd: dat de zon op den middag verduisterd wat, dat de gene die niet gemeeten hebben dat dit over Christus voorzegd yas , meenden dat dit een zonntzvijm ware.

Dit laat zich zeer wel van 't Joodfche land verklaaren; daar bij heeft hij geen bepaalde aanwijzing van die aantekening gegeven , zo dat wij ons daar op niet verlaaten kunnen , om iets aangaande de uitgefirektheid dezer duisternis te befluiten.

Meer nauwkeurig fchijnt de opgaaf van Flegon de Tralliaher te zijn, welke hier op uitkomt, volgends de aanhaaling van E u s e b i u s , en de vertolking van zijne Chronijk door Hieronymus. ,, Dat in het v 4de Jaar der 202de Olijmpias een Eklips of zonnezwijm „ gefchied is , de grootfte der gener die te vooren zijn „ bekend geweest, en 't is nacht geworden ter zeider „ uure van den dag, zo dat er ook fterren aan den hemel ,, gezien zijn. Een groote aardbeving in Bithijnia voor„ gevallen, heeft veele gebouwen in Nicea omgekeerd."

Dit heeft zeker veel voor zich, dan de bedenking welke daar op gemaakt is, door den grooten Wesseung, fn yot. ad Simsonii Chronjcon, verdient ook veel overweeging, namelijk dat het zeer twijffelachtig is of die $onnezwijta wel ten tijde der volle maan zij voorgeval, W, ?

P 4 Pil

L.

">ver-