Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I ^ 3

in de kort hier na gevolgde omwenteling, zulke wezentlijke diensten, in veele opzichten gedaan heeft, wiens naam over bekend is, cn wiens nagedachtenis, een ieder, het zij in de Raadzaalen, het zij in de geleerde Gezelfchappen, hulde doen moet (del): de Graaf van Bronkhorst recommandeerde Frederic van Boyemer, die namens hem met de Gedeputeerden te Hove reizen zoude; de Landfchap vond zulks goed, dat hij een geleerd perfoon mede zond, die getrouwe raad kon mededeelen, maar zouden niet te min Schenck en de Leuw ook gebruikt worden. Nijmegen fchreef aan Leoninus, en bij zijn antwoord den 30 April, verklaarde hij: dat hij uit affectie die hij altijd gehad had en nog had voor het vaderlicke Landt, gerne zijn beste doen zou, zo altoos gefchied is, en daarom op de beftemde tijd en plaats zou verfchijnen, en bevorderen het geen tot rust en profijt der Lantfchappen in billijkheid zou mogen erlangt worden (ee). — De brief van dien braven Landsgenoot, is zoo onderfcheiden van de brief van dien geleerden Hardenraidt, van den 24 April, dat ik beide met vermaak, maar met zeer tegen overgeftel de gevoelens, gelezen heb.

'T Schijnt dat de Hertog van Alva het uitftel der Legatie goedgekeurd had, want die s vertrok

(<U) Md. p. us. (ee) Md. p. 410.

Sluiten