Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DRENKELINGEN GERED WORDEN. 25

de lucht, door d^n mond ingeblaazen, de ingewanden

doorloopende; een lijkachtige lucht;

de verrotting. '

De kentekens , uit het gebrek van den pols, de ademhaaling en de warmte genomen , zijn meest bedrieglijk. De pols wordt beproefd op het hart, aan den flaap des hoofds aan den hals, in de holte van de knie, het ligchaam op de eene of andere zijde gelegd zijnde: de ademhaaling door een veertje, een vlammetje, eenT fpiegel, aan den mond gebragt wordende, (wanneer het ligchaam niet meer warm is; want door deszelfs uitwaasfemingen zou de fpiegel kunnen beflagen worden , en deeze proef derhalve bedriegen), ook door een glas vol water op de borst gezet zijnde : en de warmte door middel Van eenen thermometer, aan de borst, bet hartkuiltje, de lies, de oxel aarigebragt; waarbij echter optemerken is, dat, fchoon het laatfte leevensvonkje uitgebluscht is, de warmte echter nog eenigen tijd kan overblijven. —■ De buigzaamheid der gewrichten houdt dikwijls nog verfcheidene uuren aan. Bijzonder heeft dit plaats in rotkoortfen, teering, Engelfche ziekte, in lieden, die in warm zomerweer overleeden zijn; in onvoldraagen vruchten, in de baarmoeder geftorven; in de geenen die door opium gedood, B 5 en

Sluiten