Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

Voorts zal ik, daar de Plaaten ook in 't vervolg alhier ixor* den gefneeden, alk de Soorten (Species.) van 't zelfde Geflacht (Genus), die in 't Hoogduitsch verjlrooid gevonden voor' den , na eikanderen volgen laten; en bij 't zesde of laatfle Deel een generaale Nederduitfclie en Latijnfche alphabeiifche tn fijjlematifche Lijst van alle de Planten opgeven.

En het geen verder in de Befchrijvingen der Plantdeelen zelfs op ieder bladzijde is veranderd en bijgevoegd, zal ik aan 't onpartijdig oordeel dier Kundigen overlaten, welke zelve de geleegenheid zullen hebben om deze Nederduitfclie Uitgave met de oorfpronglijke Hoogduitfche, waarvan thands bijna niets meer dan alleen het Ontwerp is overig gebleeven3 te kunnen vergelijken.

D. L. OSKAMP.

Jlmfterdam

im 29 üecembir X>ö(Eïor in de Geneeskunde

195' tn Wijsgeerte.

Sluiten