Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 C. REDELIJKHEID, NUT DER

waterpersfende Colom haar grootfte vermogen te' oefenen. Er is als dan flegts 2 h 3 minuten tijds nodig, om eene geheele Sluis te doen inilorten en te vernielen. Ik heb wel bijgewoond, dat de grónd onder de Fundeering in twee minuten tijds 10 a 12 voet diep, en ter breedte van 25 a 50 voet weggenoomen , en agter de Sluis als een berg op een gehoopt wierd.

Betreffende de tweede fchadélijke uitwerking eener persfende Watercolom. Zo deeze Watercolom in zijne werking ondervindt, dat de Fundeering meerder vermogen heeft in tegenftand, dan de ondergrond zelf, zo is het de grond onder de Fun3'eefing,welke het woedend vermogen vandc persfende'Watercolom moet ondergaan. Naar maatedeeze grond meer of min met zand of andere onvaste ftoffe doormengdis, zo is de uitwerking der persfende Watercolom ook meer of min gevaarlijk. Men zou alhier in den eerften opflag al mede zo veel gevaar niet kunnen befeffen, als bij de uitwerking "dikniaals wel wordt ondervonden, aangezien meri "doorgaans in deezer voege denkt of redenkavelt: De aarde is van rondom befloten tusfehen de over8'vvars ingeheide 'Baard planken ; waar wil de aarde toch heencn, als er geen plaats is, om dezelve te bevatten? Ik heb over 30 a 40 jaar ook wel eens zo gedagt, maar heb de fchadélijke uitvverk-

ze-

Sluiten