is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor [...] allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 73 )

weën. Deze vloed loopt niet in eens af, maa? .ftaat menigmaal heele dagen en langer ftil, tot dat eindelijk helder bloed, met geronnen bloed gemengd, ftroomswijze vloeit.

6. De bloedvloed eener zwangere komt zelden -.of nooit, zoo niet op eene ongelukkige wijze de moederkoek op den mond van de baarmoeder ligt, zonder eene uitwendige geweldige oorzaak, die eene fterke verhitting of fchudding of beide te gelijk heeft voortgebragt; als danzen, rijden» fpringen enz. Indien gij deze lesfen wél onthoudt, dan zal het u niet moeijelijk vallen, om in de meeste gevallen juist te weeten en te on•dcrfcheiden, of het bloeden een bloedvloed der Bevrugten, dan eene wedergekomen maandftonde is.

7. Mogt gij dit niettegenftaande tot geene zekerheid kunnen komen, of het bloeden een bloedvloed der zwangere of de maandftonde zij, desgelijks wanneer het bloeden zo fterk is, dat de Perzoon zwak en bleek word, kwalijkheden, duizelingen en flaauwten krijgt, de leden trillen en koud worden; het zij de perzoon zwanger zij of niet, gij moet te werk gaan als bij een wezends lijken bloedvloed der zwangere.

§ LXV. Oorzaaken des bloedvloeds.

1. De aderen van den moederkoek met de ade» ren der baarmoeder hangen zamen. Deze aderen nu zijn zeer teder, en kunnen, door eene geweldige fchudding, of door eenen te fterken aandrang des bloeds ligt gebroken worden. Hierin E$ be-