is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor [...] allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 105 )

c~) de Vrouw niet te vroeg tot den arbeid aan?» gezet worde ;

d) de Vroedvrouw zig van al het prikkelen en booren onthoude,

d) en niet verzuime, de pis aan een kant te doen, en den endeldarm door een paar ver» zagtende klisteeren te ontlasten, vóór dat het hoofd des kinds te diep na beneden is gedrongen.

4. Maar is de fcheuring niet verhoed;dan moet den Vroedmeester of een bekwaam Heeelmeesteu op ftaanden voet gehaald worden.

III. Toevallen naa de baaring.

$ XCII. Verdeeling.

1, De toevallen, welke eene kraamvrouw kannen overkomen, zijn ontelbaar. De voornaamfte zijn deels onmiddelijke gevolgen der baaring, waarvan eenige het leven der kraamvrouw in gevaar ftellen, en eene fpoedige hulp vereisfehen, maar andere zonder gevaar zijn; deels zodanige, welke eerst in het beloop der kraam komen, en waarvan de meeste door eene goede oppasfing verhoed worden.

2. De gevaarlijke toevallen, welke, terftond naa de baaring, eene fpoedige hulp vereisfehen zijn: hartvang, flaauwte, omvalling en uitzakking der baarmoeder.

I. Gevaarlijke toevallen naa de baaring.

§ XCIII. Hartvang.

I. De Hartvang is een fterke, met zigtbaare G 5 ver-