is toegevoegd aan uw favorieten.

Geneeskundig volksboek ter onderregtinge voor [...] allen die met de zorge over jonge kinderen belast zijn.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de afgang ook zijne natuurlijke kleur weêr heeft, eh in de luur niet meer groen word. Houd alsdan met de geneesmiddelen zo wel, als met het vleeschnat op, en laat het weêr het zog gebruiken. tj Geduurende dien tijd moet zig-de moeder van alle zuure dingen, als ooft en alle winderige groenten onthouden, zig meest van vleesch en vleeschnat houden , cn dagelijks 5, 6 maal een goeden theelepel vol poeder van oestcrfchclpen en kreeftoogen inneemen. f) Het kinderpoeder N° XV. is bij het zuur een heerlijk middel, zo wel voor de moeder, ais voor het kind. De eerfte neemt% dagelijks ;; ,4, 5 maal een opgèhoopten . ' koffijlepel vol, en geef het laatfte 3 maal een kleinen theelepel vol daarvan. Men gebruikt alsdan het uittrekzel 4. e. niet. 5. Alhoewel het. zuur de meest gewoone oorzaak der darmpijn is, het is egter niet de eenige. Alles, wat de darmen der kinderen prikkelen, . en krimpingen in dezelve veroorzaaken kan, verwekt ook meer of minder pijn. Gevolglijk <t') winden • wanneer het kind of de moeder winderige fpijzen of dranken, of wat anders, dat de tedere maa,g des kinds niet verteeren kan, gebruikt. Opgefpannen buik, rommeling in de darmen, onrustigheid, oprisping ,zijn 'er de tekens van: en ée'n of eenige kamillen klisteeren, alsmede een zagt wrijven des buiks zijn de hulpmiddelen daar tegen.

O 5 i) Schar pi-