Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 224 )

gen al het fmeeren der fchurft ernftig moet waaffchouvven. Menigmaal, hoewel zeer zelden, flaat de fchurft ook door verkonding na binnen. Ook kunnen, wanneer de kinderen zccre, hopende of etterende ooren hebben, en dezelve fchielijk droogen, of van zelf, of door het fchadelijk beftrooijen met loodwit, ftuipen daaruit ontftaan.

aj Zet alle uuren een klisteer van zemelwatef met een paar lepels vol lijnolie, waarin kamfer, ter grootte van een kleine noot, ontbonden is.

Ij Geef desgelijks alle uuren een paar theelepels vol boom- of amandel-olie in, waarin een half grein kamfer ontbonden is , met fuiker zoet gemaakt, en tragt daarbij zo" veel warm aftrekzei van vlierbloemen te doen, drinken, als mogelijk is.

d) Leg fpaanfchevlieg-pleisters op de kuiten, of agter de ooren, indien opdrooging de oorzaak daarvan ware.

dj Wrijf het ganfche lijf met wolle doeken, of zet het kind in een laauw warm bad, indien na binnen ge/lagen fchurft de oorzaak is. t ej Is de douworm na binnen geflagen, wrijf dan het hoofd met een borftel, en beftrooi het met mostertmeel, of wat poeder van fpaanfche vliegen.

f) Maar vergeet in alle gevallen niet, eenige t bloedzuigers aan de flagen van het hoofd te laaten leggen , indien het aangezigt zeec rood of blaauw is.

$) Na*

Sluiten