Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

DAGBOEK VAN

fures by de hand neemen, als de gelegenheid ten vollen regtvaardigt, en

onze

„ en bemerkte wel draa , dat het door „ een kruijer veroorzaakt wierd."

„ Ik fpoedde my ■ derwaard gelyk ook „ zeer veelen van de daar zynde wandes, laars , om te zien , waar door dit ge„ ragt veroorzaakt wierd , en zag eene „ aardige vertocning; namelyk een voornaam „ Vorstelyk perfoon , welke my toefcheen „ Koninglyke fieraaden aantehebben , zitten„ de , half in flaap zynde, op een kruy„ wagen , welke door een ander aanzien„ lyk perfoon , welken men zeyde zyn Se„ cretaris te zyn gekrooijen wierd , en ag„ ter welken een ander aanzienlyk man , „ dien men den naam van Ambasfadeur „ gaf, volgde , welke den kruijer met een „ zweep aandreef. De Vorst had eene heer„ lyke Kroon op het Hoofü, onder welker „ Juweelen groote en luisterryke Paarlen „ uitblonken ; in zyn eene haad had hy „ een grooten Cristallynen Scepter, dien men „ den Waterfcepter noemde , en in de an„ dere eenige gouden banden , welken men „ den naam van Vriendfchaps en Bondge„ nootfchapsbanden gaf.

„ De

Sluiten