Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a8

Dagboek van

van Marine tusfchen de kroon van Groot Brittannie en de vereenigde provinciën geflooten binnen Londen , (se) op den elfden December 1674.

Uit

dat had gefchonden , door aan de Hollanders de navigatie cn koophandel te betwisten van goederen , die by het gemelde Tractaat als vrye goederen erkend en vastgefteld waren.

Schoon wy dit niet alles willen ontkennen, is het egter zeker , .dat de Engelfchen dat Tractaat niet hebben verbrooken , dat het nog ftand grypt ; zy hebben het allecnj maar wat befnoeid , en het geen 'er hun niet van aanftoiad , weggeworpen.

O) Op den &c. Broeder Gofewinas heeft van deeze periode met zeer veel ftigting onlangs treilelyk gepredikt, en met kragt van zeggen uit deeze woorden bewezen , dat het lastertaal is van de vyanden van de Engelfchen , namelyk , dat zy naauwiyks Traclaaten hebben gemaakt , of die even fpoedig vergee-

ten. Het is zeker uit deeze woorden

klaar optemaken , dat zy ten minften de nette dagtekening van dezelve onthouden,

de

Sluiten