Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

30 Dagboek van

het interest van (hV)byzondere perfoonen, en (cc) een verlangen om het nadeel, dat zy door verrasfing zouden lyden, voontekomen , verklaart zyne Majefteit met en benevens het

ad-

Inzicht. Dit woord is van geen minder nadruk dan de vorigen. Fr zyn zeer veele uitleggingen van dit woord; fommigen verftaan 'er door een oogmerk een voOrneemen , doch deeze verklaring kan hier volgens anderen geen plaats hebben , welke liefst door dit woord verftaan een bering een heimclykc loering , gelyk een beurzefnyder of ander foortgelyk kunftenaar een inzigl zo-kt in een anders zaïi, of huis om daar een goeden buit te bejagen ; een van die, welke de laatfte ftellingvafthouden, heeft zuiks in een uitgebreid werk Kweeit, en tot ftaving van zyn gevoelen de voorbeelden bygebragt van zeven Engelfche Koningen , agthonderd Minifters , festigduizend Parlementsleden , en ruim twaalf Millioenen gemeenen , welke alle met zoodanig een inzicht op de bezittingen van anderen zyn bezield geweest ; doch dewyl het wat wydlopig zou vallen , die allen hier aanteha'en , zal onze wel aandagtige lezer ons die wel tegoed willen houden.

(aa) Voor. Volgens de bovengemelde uitlegging moet men hier van leezen.'

Sluiten