Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t FRAGMENT

Behelzende eenige Stellingen der

N1EUWERWETSCHE HERVORMEREN,

voorkomende in hst

yiTLEGKUNDIG WOORDENBOEK

van den Hooggeleerden Heer G. HESSELIN K,

Van de Heilige Schriften

a, De heilige schriften van het Oude %, Testament zyn de Boeken der Jooden, welke, s, in eenen bundel, verzaameld, in den Tempel „ bewaard wierden. Mozes gaf reeds de Boe3, ken in welke de Wet begreepen was, den Priesteren ter bewaaring over; —» welk voor„ beeld naderhand door anderen gevolgd is, — „ en het is zeer waarfchynelyk, dat dit den „ grond gelegt heeft tot zulk eene Nationaale.

Sluiten