is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe hervorming onder de doopsgezinden, volgens het uitlegkundig woordenboek van den heer Hesselink.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( ÏP9 )

Van de Wedergeboorte en Leevendigmaaking,

Men leest in den Bybel van Wedergeboorte, Leevendigmaaking, Vernieuwing en Nieuwe Schepfelen. De Vraag is , wat moet men door alle deeze benaamingen verftaan?

De nieuwe Uitlegkunde geeft daar op een geheel ander antwoord, dan men tot noch toe van ouderwetfche Godgeleerden ontfangt ,, niet ongewoon " (zegt de Hoogleeraar hesselink „is „ den Heiligen Schryveren de voorftelling, vol,, gens welke alle Christenen , als herfchaape,, nen of Nieuwgeboorene menfchen, befchreeven ,, worden. • Zodra iemand tot het Chris-

tendom overging, was hy, volgends den ftyl j, der Heiligen Schryveren, een Wedergebooren mensch, fchoon hy niet die deugden bezat, „ welke'het Euangelie afeischte,." p. 201,202.

Daar van daan worden de Christenen genoemd nieuwe fchepfelen 2 Cor. V. 17. zoo dan Jndien 'iemand in Christus is , die is een nieuw Schepzel, dat is „„ zoo iemand een Christen is (belydenis ■„ gedaan heeft van den Christelyken Godsdienst) -,, „die is een nieuw fchepfel "" p. 8 8. Evenzo moet ook het leevendig maaken met Christus verftaan worden. Kol. II. 13. „ Daar toch de „ Apostel duidelyk fpreekt van alle Christenen, „ zonder hier eigenlyk op de inwendige bekeeringen

?s of