is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe hervorming onder de doopsgezinden, volgens het uitlegkundig woordenboek van den heer Hesselink.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. FRAGMENT

behelzende

Een korte opgaave der meest weezenlyke Leer/lukken van het Christendom, welke, door de Doopsgezinde Christenen, gemeenfchappelyk met alle Protestanten heieeden worden.

■De Doopsgezinde Christenen, of, gelyk zy doorgaans genaamd weiden , de Mennoniten, zyn al vroeg, in onderfeheidene aanhangen, verdeeld geweest. Een der eerde oorzaaken van fcheuring, was de geftrengheid in de Kerkelyke tucht ; want reeds omtrent het midden der XVI Eeuw wilden zommigen zulk eene geftrengheid in de kerkelyke tucht invoeren, dat zy dezelve ook uitftrekten, tot de burgerlyke verkeering, zoo dat cchtgenooten zelfs van eikanderen moesten, en niemand, met zulk eenen, die uitgebannen was, eenig verkeering hebben mogt. Anderen waaren, in dit ftuk, zagtcr, en wilden niet, dat de kerkelyke Uitfluiting, met eene verbreeking van burgeriyk verkeer, zoude gepaard gepaard gaan. Menno zelfs hieldt den middenweg,

* 3