is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P L A A

GAMANDERLIJN, BATHENGEL.

De XlVde C L A S S E.

Zie linnasus Nat. Hist. door houttuijn, Hde DeelIXdeSt.,bl. 286.

gamanderlijn met Wigvormig Eijronde, Tandswijs ingefneedene , gejleelde Bladen; drie Bloemen bij elkander en neerhurkende ruige Stengen.

z.De eenbladige half vijffpleetige Kelk of Bloemdop.

b. De eenbladige Gaaperacktige Bloem.

c. De Bloem geopend ,' met haare twee langere en twee kortere Meeldraadjes.

d. Het vierfpleetig Vrugtbeginzel, met den Stijl entwee dunne Stempels.

De bloeitijd valt in Julij. Het Kruid komt in de Zuidelijke deelen van Europa van zelf voort en groeit bij ons ook wild op Heijvelden en in fommige Bosfchen, ja wordt zelfs in 't Haagfche Bosch gevonden , maar dan is het zeer klein, kruipende langs den Grond; daar het, in de Tuinen geteeld , dikwils Jleelen heeft van twee Voeten langte. Het zouden vcrjcheidenhe~ den zyn.- Het blijft over.

T CXXX. 3J

TEUCRIUM CHAMACDRIJS.

CLASSIS XUItia.

Conf, linn/ei Sijst. Nat. Ed. gmelini, Tom. JIdi Part. Ilde pag. 895.

chamjsdriis Foliis Cuneiformiovatis, incifis, crenatis, petio. latis; Floribus ternis; Caulibus procumbentibus fubpilofis.

a. Perianthium monophijllum, femi-quinquefidum.

b. Corolla monopetala ringens.

c. Eadem aperta cum Staminibus binis longioribus, binis brevio. ribus.

d. Germen quadrifïdum, cum Stijio & Srigmatibus duobus Fili/or. mibus.

temp. flor. in Menfe Julio. Sponte crefcit base Herba non Colum in Auftralioribus Europa;, fed & in noftra Regione in Ericetis & quibusdam Sijlvis, imo & in Hagani reperiunda, tune aurem valde humilis & parva, adTerram repens. In Hortis Plantarum Medicinalium culta, fepe Caules habet duorum Pedum. Pro Varietatibus habentur, Planta perennis eft.

gebruik. De Gamanderlijn, of Gamander, gelijk fommigen de groote noemen, heeft een Kruiderigen Reuk en zeer bitteren Smaak. Het Aftrekzei wordt als een Maagmiddel geroemd, als ook tegen Borstkwaalen en Jichtige Pijnen aangepreezen; doch dewijl dit Kruid zo heet van natuur is, moet het niet dan met oordeel en voorzigtigheid gebruikt worden.

BERG-