is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 PLAAT CCCXXVU F1JNBLADIGE i SISON STEEN.EPPE. A M M I.

Be Vde CLASSE. CLASSIS Vu.

2doorL^nN^US Na%' u 'f- C0nf- LI™' Sijst. Nat. Ei.

b Zfc Z_5/^™- * Umbella univerfali,.

f.Bt ,vaaie vrvgihegmzd ««/.Germen ovarnm, cum Stillis

Ts«Sre6tvimenfim SSe*** «

bloeitijd. Aegiiptenisdswoon. temp fto» pimt, crt » •• {fa* *»r ««? 4 ook word Zij tSSiBA hoïfno^if"

ZÏÏÏÏS* ZVan T titUdinem ^atuor pedum fup I £wtw. £ 'Stew " rans- Horet Augufto.

lJ^V^ ^TBfMis de offic''neIIenaam dezer Plant A! leen het Zaad van dezelve was in vroeeeren tiid offaIiJ-r,~e . ingrediënt der Sern. anat. cal. maj. AMrm.il gèb^nlt i% eenen bitteren en kruidachtigen fmask. Het extrafl7 Tvi»o 1\ I' achtig. Het Cretilche wierf voor het £te fiS^^i krachten zijn zweetdrijvend en pijnliillend Ga rktk h» f? i• Maagziekten* en die der ürin-weegen letouito "^ S w £ verfloppirg der Maandenden, de&r ütiTbfcSSln i^ derpijnen, opgezetten Maag enz geroemd en in°p fat f va , n™6' Cm.cw toegediend. Te voorhang heeft het M ,?Him r« i^"" vruchtbaarheid aangepreezen. Echter roemen het rfa h r 6 tot infpuitinge in dl Baarmoeder: "* hem fümm,S«

KRUI.