Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C in 3

zrjrt, vermits deeze zig bij voorkeur bij de Latijnfche benaaming bepaald.

Zo veel van de voleinding der Nederduitfche Uitgaaf van deeze Medicinaale Plantgewasfen, volgends het voorbeeld der te Nuremberg bij Raspb door den Heer Zorn uitgegevene Planten: hoeveel de Nederduitfche uitgaaf boven de Hoogduitfche gewonnen heeft, zal de vergelijking van beiden moeten beflisfen : gefteld , dac 'er geen Kruidkundige verbeteringen gemaakt Waren, zo heeft de Hoogduitfche uitgaaf dit voornaam gebrek, dat dezelve geen befchrijving , aangaande de Geneeskundige en Huishoudelijke nuttigheid en wat aangaat de Fabrieken en Trafieken bevat, iets, 't geen niemand kan doen aarfelen , aan deeze Nederduitfche bewerking den voorkeur te geeven; zijnde ons deeze voorkeur ook gebleeken door de graagte met welken zij door de Inteekenaaren ontvangen en vereerd werd. Even deeze goedkeuring met welken zij dit Werk verëerden, heeft den Uitgeevers aangefpoort, een Supplement van tweehonderd, gedeeltelijk nieuw ontdekte , gedeeltelijk in dit Werk overgeflagen Plantgewasfen, zo wel van een Geneezende als Huishoudelijke nuttigheid , te laaten volgen , en dat wel, dewijl zulks zeer gepast bij dit Werk konde gevoegd worden , in een zelfde formaat en volgens een zelfde inrichting, evenwel met zommige zeker niet onaangenaame veranderingen. Tot dit oogmerk heeft den Uitgeever reeds een aanzienlijk getal Plaaten, volgends de beste oorfprongelijke geteekend, laaten vervaardigen, dewelken, zo ik oprecht zal fpreeken, de voorgaande in allen opzichte overtreffen, en , waarvan ik niet twijf. fel, de goedkeuring der beminnaaren zullen wegdragen. Ook zal de befchrijving zo wel hetgeen het Kruidkundige aanbelangt, als het geen op het bijzonder gebruik * van

Sluiten