is toegevoegd aan uw favorieten.

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*6 PLAAT DXXXV.

GE-

NOORDSCHE LOOK.

De Vide C L A S S E.

Zie linn/eus Nat. Hist. door houttuijn , Ilde Deel Xllde St., bl. 197.

Look met een platbladige Boldraagende Stengel, de Bladen gekarteld, met tweefnijdige Scheden en drie puntige Meeldraadjes.

a. De gel.eele bloeijende Plant, kleiner dan in de Natuur voorgejleld.

b. Een gedeelte van den Bloemjleng natuurlijk groot.

c. Het Hoofdje met Bloemetjes en Balletjes.

d. Een gevorkt Meeldraadje met het MesUnopje in de midden.

e. De Bloem zonder Bloembladen. bloeitijd. Groeit in zandige bos-

fige Wijlanden, van Denemarken, Hongarijen en Duitschland. 'Tword in onze Hoven geplant, en bloeit in Julij en Augustus.

gebruik. Scorodoprasfi Radix {jf Bulbuli.. De Bollen hebben een fterke de Knoflook bijkoomende Reuk. Eene zeer fcherpe, bittere, de tongfteekende Ajuin fmaak. Zij zijn prikkelende, maaglterkende, roodmaakende, urin en fweetdrijvende. Zij worden meer in 't huishoudelijke gebruikt, echter zo is deeze prikkelende Kruidenarij tot de fpijsverteering van veel dienst. Dat deeze als alle zoorten van Look zeer fweetdrijvende zijn, bewijst d« xeuk der uitwafeming die men bij alle Volken waarneemt die veel Look fpijs eeten: zelfs zo hij bij voorbeeld uitwendig op de voet2ooien gelegd is, deelt hij zijne reuk aan de uitwafeming meede, en bewijst dus zijne doordringende kracht tot op de vafa tslialanti» en fecernentia.

ALLIUM SCORODOPRASSUM.

CLASSIS Vila.

Conf. linwsi Sijst. Nat. Ed. gmelini, Tom HdiPart. Ima pag. 542.

Allium Caule planirolio bulbiftro, Foiiis crenulatis: Vaginis ancipitibus, Staminibus tricufpidatis: (Staminibus tricufpida" tis , Foiiis crenulatis: Vaginis ancipitibus.)

cStirps integraflorens, Magnitudine imminuta.

S.Scapi Pars Magnitudine naturali.

c. Capitulum cum Floribus & Bulbulis.

d. Stamen bifurcatum , Anthera intermedia.

e. Flos Petalis oibatus.

temp. flor. Spon te crescit in pratis fijlvaticis , in arenofis Daniaj, Hungaria;, Germanias. Colitur in hortis nostris & floret Julio & Augusto.