Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemeenen man te krommen, zonder de Stad in ontydige beweegingen te brengen, veellicht we) iets zouden contribueeren; maar dit is onze zaak nog niet; ik word 'er niet toe gevergt. — Eenige propofitien van kleene voorbeelden, kan men ons evenwel niet kwalyk neemen, om by wyze van berisping intelasfen. Als'er eens 4duiten op ieder Logen-Courant, op leder Batavier, en op ieder Weekblad, dat thans in de Stad gedebiteerd word, gelegd wierd, dit was immers vry, want die de Logens niet leezen wil laatze leggen; maar dewyl de menschlyke leeslust deezer daagen gieriglyk daar na verlangt om geld voor de Logens te betaalen, zal men door de Logen de Waarheid zelve onderr fteunen. Wat zoude de Leydfche Courant, de Batavier, en de grollen van 't magere de Doesje, van Tiffelen , Plüigersje, enz. enz. de Memorien van Adftiuclie, de Boekjes van Lis .rius, over den handel der Kwartiermeefters, de zaaken der Secretesfen wel opbrengen, als 'er voor elke Logen maar een Huiver betaald wierd, en op de Pourtraiten der Helden al meede iets. — Voor elk Briefje ter kamer van Directie, voor elke Vry pas na advenant — Maar fchenfery aan een kant, — Als 'er eene Stads belasting op alle Drukpapieren gelegd wierd; als men eens nagaat, dat de Boekverkopers zich het rechi aanmaaiigen, om van bun ongebonde Boekverkopingen, diefomtyds vry important zyn, geen duit betaalen, en men begrypt dat het voornaame der Boekhandel onder vermogende Kopers louleerd, zou het niet wel wat helpen? en de Vrye Drukpers? Zoo zonden'er immers wel meerder dingen kunnen opgegeven worden, ja zelfs van Misbruiken gefprooken kunnen worden, die door geld beteugeld zouden worden? Maar wy zeggen en komen 'er voor uit, dat dit en andre Belastingen, (te veelom te noemen) die, zonder bezwaar der fmalle gemeente, met alle ftilte , bedaardheid en vertrouwen op onzen Magiftraat, en ftiile welmeenend gehoor Van rustlievende Burgeren zouden kunnen gefchieden; want die het anders doet, (dat is zonder berusting op zyn Magiftraat) zoekt oproer. Wy hebben het beruchte Jaar J74S beleeft, toenö*e muitzucht dat oproermaakend Boekje uitgaf, gety teld: Billyke Reedenen waarom de Burgers en Ingezeetenen van Holland na verandering flaan in de Regeering. Dit Boekje , alhoewel 'er groove Misbruiken in vermeld waaren, vooral de Leydfche Regeering betreffende ,

Sluiten